EN TJUV
har varit framme på tomt 39. Det är 10 st. furustockar för stockvirkeshus som försvunnit. De låg under gäststugan och har måtten 7,5 x 16 x 163 cm och var ganska tunga, såsom eftertraktat kärnvirke är. Tjuven visste precis vad han ville ha, har lokalkännedom, visste när och hur han riskfritt skulle kunna genomföra stölden och har haft tillgång till transportmedel ...... kanske vår egen dragkärra. Nämnda stockar tar man inte bara under armen och promenerar iväg med.
Så ..... hur gick det till och hos vem finns de nu ?? Det känns olustigt, att något som det relaterade händer här på ön och det ger skäl till att iakttaga en viss uppmärksamhet. Vi hoppas dock att denna stöld var en solitär händelse.

Marianne och Hans Hedberg Tomt 39